ठेगाना

  • त्रियुगा नगरपालिका–११, गाईघाट उदयपुर, प्रदेश नं. १ नेपाल
  • सम्पर्क नं. ०३५–४२०३९४
  • मोः ९८६१६९३३३६
  • इमेलः mulukikhabar@gmail.com
  • dineswry@gmail.com